Publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu  Obywatelskiego  na rok  2018    na kartę do głosowania odbędzie się 18 września 2017 r.o godz. 15 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Policach.

Regulamin publicznego losowania kolejności projektów na  kartę do głosowania w Polickim Budżecie Obywatelskim na rok 2018

  1. Losowanie przeprowadza Zespół powołany Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Polic z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.
  2. Losowanie przeprowadza się w następujący sposób:
    1. W jednym pojemniku umieszcza się wnioski w kopertach (lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający odczytanie ich nazwy w trakcie losowania).
    2. W drugim pojemniku umieszcza się kolejne liczby od 1 do 16 w kopertach (lub zabezpieczone sposób uniemożliwiający odczytanie ich w trakcie losowania).
    3. Wyznaczony członek Zespołu losuje z pierwszego pojemnika tytuł projektu i z drugiego pojemnika liczbę, która przyporządkowuje ten projekt do numeru na karcie do głosowania.
  3. Z losowania sporządza się protokół, który wraz z listą projektów w wylosowanej kolejności zamieszcza się na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

TERMINY

1 maja – 16 lipca 2017 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

17 lipca – 10 września 2017 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

11 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

18 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

25 września - 13 października 2017 r.
– głosowanie,

20 października 2017 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.