Dziś odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na kartę do głosowania. Poniżej znajduje się protokół z losowania.

Przypominamy, że głosowanie na zweryfikowane projekty rozpoczyna się już za tydzień.

Protokół z publicznego losowania kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 na kartę do głosowania

 1. Losowanie odbyło się 18 września 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Policach.
 2. Losowanie przeprowadził zespół powołany Zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Polic z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Obecni na losowaniu:
 • Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
 • Agnieszka Komor – sekretarz Gminy Police,
 • Aneta Soprych-Kuśnierz – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
 • Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
 • Sebastian Staszkiewicz – naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
 • Andrzej Rogowski – radny Rady Miejskiej w Policach.
 • Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
 1. Losowanie odbyło się wg regulaminu udostępnionego 11 września br.
 2. Kolejność losowań:

Numer losowania

Wylosowana pozycja na karcie

Tytuł projektu

1.

12

Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem

2.

7

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica

3.

6

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach

4.

1

Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe

5.

15

Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic

6.

11

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica

7.

10

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni

8.

14

Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu

9.

2

Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej

10.

4

Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

11.

9

Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

12.

16

Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana Marszałka

13.

13

Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach

14.

3

Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie

15.

8

Policka plaża miejska

16.

5

Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8

 1. Uporządkowana kolejność projektów na karcie do głosowania:
  1. Wyposażenie terenu w urządzenia sportowe
  2. Przyjazny zakątek na Starej Dąbrówce - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
  3. Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie
  4. Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci
  5. Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8
  6. Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Curie - Skłodowskiej w Policach
  7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
  8. Policka plaża miejska
  9. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
  10. Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni
  11. Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
  12. Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem
  13. Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach
  14. Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu
  15. Police przyjazne dla psów - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic
  16. Wydanie książek pt. "Oni byli pierwsi" część I,II i III - autora Stefana Marszałka 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.