Od 25 września do 13 października 2017 roku każdy mieszkaniec gminy Police, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Należy pamiętać o tym, że za głosujących, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni, co należy zaznaczyć na karcie do głosowania lub w formularzu internetowym.

W obecnej edycji do wyboru jest 16 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Na realizację projektów Gmina przeznaczyła jeden milion złotych. Kwota została podzielona na dwie części: projekty, które miałyby być realizowane na terenie miasta, tj. 750 tys. zł oraz projekty, które miałyby być realizowane na terenie sołectw, tj. 250 tys. zł.

W bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos będzie można oddać za pomocą aktywnego formularza na stronie http://www.bo.police.pl/formularz.html lub na przygotowanej karcie do głosowania. Kartę będzie można pobrać ze strony internetowej PBO KARTA DO GŁOSOWANIA i wydrukować, lub wydrukowaną otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach. Karty będą także dostępne w trakcie dyżurów pracowników Urzędu w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach. Harmonogram dyżurów dostępny jest poniżej. Swój głos można również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Kartę do głosowania należy czytelnie wypełnić w miejscu, gdzie wymagane są dane osoby głosującej oraz, w przypadku oddawania głosu za osobę poniżej 13 roku życia, tam gdzie wymagane są dane opiekuna prawnego. Należy też podpisać oświadczenie, usytuowane na dole strony. W przypadku braku którejkolwiek z wymaganych informacji głos będzie uznany za nieważny.

Sposoby głosowania:

  1. OSOBIŚCIE. Osoba uprawniona do głosowania może oddać tylko jedną kartę. W przypadku karty papierowej powinna to zrobić osobiście – w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (w godzinach pracy Urzędu) lub w trakcie dyżurów pracowników w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach. Opiekun prawny może oddać karty osób, za które oddał głos. Harmonogram dyżurów dostępny jest poniżej.
  2. FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ. Mieszkaniec, który zdecyduje się na oddanie głosu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, powinien wypełnić wszystkie wymagane pola w tym podać adres e-mail, na który zostanie przesłany odnośnik w celu potwierdzenia oddania głosu.
  3. POCZTA TRADYCYJNA. Kartę w formie papierowej można też wysłać pocztą tradycyjną, ale należy pamiętać, że w jednej kopercie może znajdować się tylko jedna wypełniona karta, lub w przypadku oddania głosu przez opiekuna prawnego, karty mieszkańców za które oddał głos. Przesyłka musi zostać dostarczona przed zakończeniem głosowania, czyli do 13 października br.
  4. POCZTA ELEKTRONICZNA. Przy wyborze poczty elektronicznej należy wypełnioną, papierową wersję karty do głosowania zeskanować (lub zrobić jej zdjęcie) i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Decydując się na ten sposób głosowania należy pamiętać, że z jednego adresu e-mail można przesłać tylko jedną kartę do głosowania lub w przypadku oddania głosu przez opiekuna prawnego, karty mieszkańców za które oddał głos.

Jeszcze raz przypominamy, że w bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos można oddać na dowolną ilość projektów dopuszczonych do głosowania!

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW UM

Nazwa jednostki

Data

Godzina dyżuru

Miejsce

Adres

Rada Osiedla Nr 1

28.09.2017

17.00 – 19.00

Świetlica Rady Osiedla nr 1

ul. Nadbrzeżna 43a/4

Rada Osiedla Nr 2

28.09.2017

17.00 – 19.00

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Sikorskiego 8

Rada Osiedla Nr 3

26.09.2017

17.00 – 19.00

Świetlica Rady Osiedla nr 3

ul. Piastów 46a

Rada Osiedla Nr 4

04.10.2017

17.00 – 19.00

Klub Młodzieżowy Rady Osiedla nr 4 w Ośrodku Sportu i Rekreacji

ul. Piaskowa 97

Rada Osiedla Nr 5

05.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica Rady Osiedla nr 5

ul. Wróblewskiego 11/2

Rada Osiedla Nr 6

10.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica Rady Osiedla nr 6

ul. Bankowa 6a/2

Rada Osiedla Nr 7

03.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica Rady Osiedla nr 7

ul. Roweckiego 40

Sołectwo Uniemyśl

03.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Uniemyślu

Uniemyśl 3

Sołectwo Trzeszczyn

05.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Trzeszczynie

ul. Kościuszki 34a

Sołectwo Trzebież

10.10.2017

17.00 – 19.00

Siedziba Rady Sołeckiej

ul. WOP 7

Sołectwo Tanowo

02.10.2017

17.00 – 19.00

Szkoła Podstawowa w Tanowie

ul. Szczecińska 31

Sołectwo Drogoradz

04.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Drogoradzu

Drogoradz 54

Sołectwo Pilchowo

27.09.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Pilchowie

ul. Spacerowa 13 a

Sołectwo Tatynia

03.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Tatyni

Tatynia 38

Sołectwo Dębostrów

28.09.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Dębostrowie

Dębostrów 30

Sołectwo Przęsocin

10.10.2017

17.00 – 19.00

Świetlica wiejska w Przęsocinie

ul. Centralna 20

Sołectwo Niekłończyca

11.10.2017

17.00 – 19.00

Szkoła Filialna w Niekłończycy

 

Sołectwo Wieńkowo

30.09.2017

 

w trakcie imprezy Sołtysiada i Biesiada

 

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.