Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2016 Burmistrza Polic z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok. od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. można było składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2016 rok. W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 18 wniosków z propozycjami zadań – 12 wniosków dotyczyło zadań realizowanych na terenie miasta, 6 wniosków dotyczyło zadań realizowanych na terenie sołectw. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie.

POBIERZ PLIK PDF 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.