Już 2 lipca zaczynamy czwartą edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Na 2019 rok zwiększyliśmy środki dostępne do podziału na zgłoszone i wybrane projekty do 1.300.000 zł. Milion z tej kwoty przeznaczony zostanie na projekty miejskie a pozostała kwota na przedsięwzięcia sołeckie.

Kolejną istotną zmianą regulaminu PBO dotyczy szacunkowego kosztorysu we wniosku. Od tej edycji do projektu należy dołączyć dokumenty związane z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym (np. ze stron internetowych), kosztorys inwestorski lub potwierdzenie odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego w Policach, że przedstawiane szacunkowe koszty są wykonane prawidłowo.. Jeżeli zgłaszane przedsięwzięcie mieści się w kategorii projektu budowlanego, remontowego, instalacyjnego (np. budowa chodnika, drogi, instalacja placu zabaw, siłowni plenerowej itp.) to wtedy dodatkowo należy załączyć zdjęcie (lub zdjęcia) dotyczące zgłaszanego zadania oraz mapę z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania.

W trakcie konsultacji dotyczących Polickiego Budżetu Obywatelskiego zostały zgłoszone propozycję, które zostały uwzględnione w tegorocznym regulaminie. W tej edycji radni Rady Miejskiej w Policach oraz Burmistrz Polic nie będą mogli składać propozycji zadań do PBO. Kolejna dołączona propozycja dotyczy zorganizowania spotkania ewaluacyjnego, które odbędzie się do 30 kwietnia 2020 r.

Najważniejsze terminy tegorocznego Polickiego Budżetu Obywatelskiego:

  • zgłaszanie projektów – 2 lipca – 14 września,
  • weryfikacja projektów – 15 września – 30 października,
  • ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – 31 października,
  • głosowanie – 15 listopada – 1 grudnia,
  • ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 10 grudnia. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.