Publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 na kartę do głosowania odbędzie się 7 listopada 2018 r. o godz. 14 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Policach.

Regulamin publicznego losowania kolejności projektów na kartę do głosowania w Polickim Budżecie Obywatelskim na rok 2018

  1. Losowanie przeprowadza Zespół powołany Zarządzeniem Nr143/2018 Burmistrza Policz dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
  2. Losowanie przeprowadza się w następujący sposób:
    1. W jednym pojemniku umieszcza się wnioski w kopertach (lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający odczytanie ich nazwy w trakcie losowania).
    2. W drugim pojemniku umieszcza się kolejne liczby od 1 do 19 w kopertach (lub zabezpieczone sposób uniemożliwiający odczytanie ich w trakcie losowania).
    3. Wyznaczony członek Zespołu losuje z pierwszego pojemnika tytuł projektu i z drugiego pojemnika liczbę, która przyporządkowuje ten projekt do numeru na karcie do głosowania.
  3. Z losowania sporządza się protokół, który wraz z listą projektów w wylosowanej kolejności zamieszcza się na stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.