Poniżej prezentujemy wszystkie 19 wniosków, które zostały przyjęte do głosowania w Polickim Budżecie Obywatelskim na 2019 r. 13 wniosków dotyczy terenów miejskich, natomiast 6 terenów sołectw Gminy Police. Przypominamy, że dziś odbędzie się losowanie kolejności wniosków na karcie do głosowania. Głosować na przedstawione wnioski będzie można od czwartku 15 listopada do 1 grudnia br. Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i wybrania swoich faworytów.

2018.07.10 - Wniosek 01 - Przyjazny zakątek na Dąbrówce - Bractwo ZEMUN.pdf

2018.07.12 - Wniosek 02 - Budowa ścieżki edukacyjnej PP 6 - A. Ługiewicz.pdf

2018.08.17 - Wniosek 03 - Senior też może - R. Mikołajczyk.pdf

2018.08.22 - Wniosek 07 - Siłownia street workout - P. Konefał.pdf

2018.08.22 - Wniosek 08 - Rower Miejski - P. Konefał.pdf

2018.08.30 - Wniosek 09 - Zagospodarowanie terenu Jasienica - M. Butryn.pdf

2018.08.30 - Wniosek 10 - Doposażenie terenu Jasienica - M. Butryn.pdf

2018.08.31 - Wniosek 11 - Dobudowa sali RO4 - W. Iwańczuk.pdf

2018.09.06 - Wniosek 12 - Trochę wody dla ochłody - R. Mikołajczyk.pdf

2018.09.06 - Wniosek 14 - Sygnalizacja SP5 - E. Dolak.pdf

2018.09.11 - Wniosek 17 - Zagospodarowanie terenu Tanowo - M. Maćkowiak.pdf

2018.09.11 - Wniosek 18 - Budowa placu zabaw SP5 - K. Cichoń.pdf

2018.09.12 - Wniosek 19 - Modernizacja placu zabaw Pilchowo - I. Todorski.pdf

2018.09.12 - Wniosek 20 - Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie - I.Wlaźlak.pdf

2018.09.13 - Wniosek 21 - Budowa chodnika Trzeszczyn - M. Stępień.pdf

2018.09.13 - Wniosek 22 - Oświetlenie alejki Wiśniowej - M. Siemianowska.pdf

2018.09.13 - Wniosek 23 - Kompleks rekreacyjny Niekłończyca - K. Bieńkowski.pdf

2018.09.13 - Wniosek 24 - Plaża miejska Mijanka - P. Konefał.pdf

2018.09.14 - Wniosek 25 - Montaż oświetlenia korty - T. Osman.pdf

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.