Już od jutra, od godz. 8.00 każdy mieszkaniec gminy Police, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Należy pamiętać o tym, że za głosujących, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni, co należy zaznaczyć na karcie do głosowania lub w formularzu internetowym.

W obecnej edycji do wyboru jest 19 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Na realizację projektów Gmina przeznaczyła 1.300.000 złotych. Kwota została podzielona na dwie części: projekty, które miałyby byćrealizowane na terenie miasta, tj. 1 mln zł oraz projekty, które miałyby być realizowane na terenie sołectw, tj. 300 tys. zł.

W bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos będzie można oddać za pomocą aktywnego formularza na stronie internetowej lub na przygotowanej karcie do głosowania. Kartę będzie można pobrać ze strony internetowej PBOi wydrukować, lub wydrukowaną otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach. Karty będą także dostępne w trakcie dyżurów pracowników Urzędu w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach. Harmonogram dyżurów dostępny jest poniżej.Swój głos można również wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Kartę do głosowania należy czytelnie wypełnić w miejscu, gdzie wymagane są dane osoby głosującej oraz, w przypadku oddawania głosu za osobę poniżej 13 roku życia, tam gdzie wymagane są dane opiekuna prawnego. Należy też podpisać oświadczenie, usytuowane na dole strony. W przypadku braku którejkolwiek z wymaganych informacji głos będzie uznany za nieważny.

Sposoby głosowania:

  1. OSOBIŚCIE.Osoba uprawniona do głosowania może oddać tylko jedną kartę. W przypadku karty papierowej powinna to zrobić osobiście – w kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach (w godzinach pracy Urzędu) lub w trakcie dyżurów pracowników w świetlicach rad osiedli oraz w sołectwach. Opiekun prawny może oddać karty osób, za które oddał głos. Harmonogram dyżurów dostępny jest poniżej.
  2. FORMULARZ NA STRONIE INTERNETOWEJ. Mieszkaniec, który zdecyduje się na oddanie głosu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, powinien wypełnić wszystkie wymagane pola w tym podać adres e-mail, na który zostanie przesłany odnośnik w celu potwierdzenia oddania głosu.
  3. POCZTA TRADYCYJNA. Kartę w formie papierowej można też wysłać pocztą tradycyjną, ale należy pamiętać, że w jednej kopercie może znajdować się tylko jedna wypełniona karta, lub w przypadku oddania głosu przez opiekuna prawnego, karty mieszkańców za które oddał głos. Przesyłka musi zostać dostarczona przed zakończeniem głosowania, czyli do 1 grudnia br.
  4. POCZTA ELEKTRONICZNA. Przy wyborze poczty elektronicznej należy wypełnioną, papierową wersję karty do głosowania zeskanować (lub zrobić jej zdjęcie) i wysłaćna adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Decydując się na ten sposóbgłosowania należy pamiętać, że z jednego adresu e-mail można przesłać tylko jedną kartę do głosowania lub w przypadku oddania głosu przez opiekuna prawnego, karty mieszkańców za które oddał głos.

Jeszcze raz przypominamy, że w bieżącej edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego głos można oddać na dowolną ilość projektów dopuszczonych do głosowania!

 

HARMONOGRAMDYŻURÓWPRACOWNIKÓWUM

Jednostka

siedziba

data

godz.

Rada Osiedla Nr 3 w Policach

świetlica ul. Piastów 46 a

15.11.2018 r.

17.00-19.00

Rada Osiedla Nr 7 w Policach

świetlica ul. Roweckiego 40

15.11.2018 r.

17.00-19.00

Rada Osiedla Nr 6 w Policach

świetlica ul. Bankowa 6A/2

19.11.2018 r.

17.00-19.00

sołectwo Tanowo

Szkoła Podstawowa w Tanowie

19.11.2018 r.

17.00-19.00

sołectwo Dębostrów

świetlica sołecka Dębostrów 30

20.11.2018 r.

17.00-19.00

sołectwo Pilchowo

świetlica sołecka ul. Spacerowa 13 A

20.11.2018 r.

17.00-19.00

Rada Osiedla Nr 2 w Policach

świetlica ul. M. Konopnickiej 2

21.11.2018 r.

17.00-19.00

Rada Osiedla Nr 4 w Policach

świetlica ul. Piaskowa 97 OSiR

22.11.2018 r.

16.00-18.00

sołectwo Niekłończyca

Szkoła Podstawowa filia w Niekłończycy

22.11.2018 r.

17.00-19.00

Rada Osiedla Nr 5 w Policach

świetlica ul. Wróblewskiego 11/2

23.11.2018 r.

17.00-19.00

sołectwo Trzeszczyn

świetlica ul. Kościuszki 34A

26.11.2018 r.

15.30-17-30

Rada Osiedla Nr 1 w Policach

świetlica ul. Nadbrzeżna 43A/4

27.11.2018 r.

17.00-19.00

sołectwo Trzebież

siedziba Rady Sołeckiej ul. Wkrzańska 7

30.11.2018 r.

16.00-18.00

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.