Głosowanie na projekty zgłoszone do Polickiego Budżetu Obywatelskiego zbliża się ku końcowi, jeszcze tylko do piątku można oddać swój głos na wybrane zadania. Dla osób, które chcą oddać głos osobiście zorganizowaliśmy dyżury, w świetlicach oraz szkołach. W tym tygodniu dyżury odbędą się:

  • we wtorek (10 października) w godz. 17 – 19 w Świetlicy Rady Osiedla nr 6 przy ul. Bankowa 6a/2, w siedzibie Rady Sołeckiej w Trzebieży przy ul. WOP 7 oraz w Świetlicy wiejskiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20
  • w środę (11 października) w godz. 17 – 19 w Szkole Filialnej w Niekłończycy.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oddania swojego głosu!!!

Przypominamy, że trwa głosowanie na projekty zgłoszone w Polickim Budżecie Obywatelskim na 2018 rok. Dla osób, które chcą oddać głos osobiście zorganizowaliśmy dyżury, w świetlicach oraz szkołach. Najbliższe dyżury odbędą się:

  • we wtorek (26 września) w godz. 17 – 19 w Świetlicy Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46a,
  • w środę (27 września) w godz. 17 – 19 w Świetlicy wiejskiej w Pilchowie przy ul. Spacerowej 13,
  • w czwartek (28 września) w godz. 17 – 19 w Świetlicy Rady Osiedla nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej 43a/4 oraz w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego 8.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oddania swojego głosu!!!

Już dziś, od godz. 8.00 rusza głosowanie w Polickim Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji można oddawać swoje głosy na dowolną liczbę spośród 16 zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych projektów. Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Police, z tym że, za mieszkańców, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni.

Czytaj więcej...

Od 25 września do 13 października 2017 roku każdy mieszkaniec gminy Police, będzie mógł oddać swój głos na dowolną ilość projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Należy pamiętać o tym, że za głosujących, którzy nie skończyli 13 lat, głosują opiekunowie prawni, co należy zaznaczyć na karcie do głosowania lub w formularzu internetowym.

W obecnej edycji do wyboru jest 16 pomysłów. Ze wszystkimi wnioskami można zapoznać się na stronie internetowej http://www.bo.police.pl/wnioski.html.

Czytaj więcej...

Dziś odbyło się publiczne losowanie kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na kartę do głosowania. Poniżej znajduje się protokół z losowania.

Przypominamy, że głosowanie na zweryfikowane projekty rozpoczyna się już za tydzień.

Protokół z publicznego losowania kolejności projektów zgłoszonych do Polickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 na kartę do głosowania

Czytaj więcej...

Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 19 wniosków,
które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne odrzucono 3 wnioski. Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na 16 projektów  – 6 z terenów sołeckich oraz 10 z terenu Polic.

Wszystkie wnioski można przejrzeć i pobrać na stronie (http://www.bo.police.pl/wnioski.html), natomiast protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest  dostępny do pobrania – (PROTOKÓŁ PDF)

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 25 września do 13  października 2017 r.

1 maja rozpoczyna się trzecia edycja Polickiego Budżetu Obywatelskiego. W tej edycji czekamy na Państwa projekty, które będą realizowane w 2018 roku. W stosunku do poprzednich lat przygotowaliśmy kilka zmian. Najważniejsza i najbardziej znacząca zmiana polega na tym, że od tej edycji zgłoszenie projektu, poparcie projektu oraz oddanie głosu na wybrane zadania będzie możliwe dla wszystkich mieszkańców. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że w imieniu mieszkańców, którzy nie ukończyli 13 roku życia, czynności te muszą wykonać opiekunowie prawni. Ponadto o kolejności projektu na karcie do głosowania, od tej edycji, będzie decydowało publiczne losowanie. Zmianie uległy także terminy poszczególnych etapów PBO. Na składanie projektów mają Państwo czas do 16 lipca, natomiast głosowanie rozpocznie się 25 września i potrwa prawie 3 tygodnie (do 13 października). Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi najpóźniej 20 października.

Czytaj więcej...

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Police zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Na podstawie zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Polic z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2018 rok w dniach od 9 marca do 24 marca 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące sposobu konsultowania budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

W konsultacjach uczestniczyło 5 mieszkańców oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Czytaj więcej... 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.