Sprawy związane z wypełnieniem wniosku oraz sprawy związane z ochroną zdrowia 
– Wydział Organizacyjno-Prawny – 91 431 18 16

Sprawy związane z zielenią, ochroną środowiska 
– Wydział Ochrony Środowiska - 91 431 18 56

Sprawy związane z gospodarką odpadami
– Wydział Gospodarki Odpadami - 91 431 18 86

Sprawy związane z transportem lokalnym, komunikacją, ochotniczymi strażami pożarnymi
– Wydział Spraw Obywatelskich - 91 431 18 01

Sprawy związane ze współpracą krajową i zagraniczną oraz promocją
– Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej - 91 431 18 14

Sprawy związane z inwestycjami, budowami, remontami
– Wydział Techniczno-Inwestycyjny - 91 431 18 62

Sprawy związane z gospodarką mieszkaniową, drogami, chodnikami
– Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 91 431 18 77

Sprawy związane z własnością gruntów
– Wydział Gospodarki Gruntami - 91 431 18 90

Sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym
– Wydział Urbanistyki i Architektury – 91 431 18 72

Sprawy związane z pomocą społeczną
– Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 42 43 840

Sprawy związane ze sportem, oświatą, kulturą
– Wydział Oświaty i Kultury – 91 431 18 06

  

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.