Budżet obywatelski, często zwany także partycypacyjnym, to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wspólnie decydują, na co przeznaczyć wyodrębnioną część budżetu gminy.

Zgodnie z wydanym przez Burmistrza Polic zarządzeniem, w 2019 roku w budżecie gminy Police zostanie wyodrębniona kwota 1.300.000 zł z przeznaczeniem na projekty wybrane przez mieszkańców w otwartym głosowaniu.

W tej edycji, tak jak i poprzednio, kwota budżetu obywatelskiego została podzielona na projekty miejskie oraz projekty sołeckie. Kwoty w stosunku do lat poprzednich zostały odpowiednio zwiększone. Na projekty miejskie w roku 2019 zamierzamy przeznaczyć 1.000.000 zł, a na sołeckie 300.000.

Wyodrębniona kwota dotyczy wszystkich wydatków mieszczących się w zadaniach własnych gminy – mogą to być zarówno inwestycje jak i projekty tzw. „miękkie”, nieinwestycyjne. 

 

 

TERMINY

2 lipca – 14 września 2018 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

 

15 września – 31 października 2018 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

 

1 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

 

8 listopada 2018 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

 

15 listopada - 1 grudnia 2018 r.
- głosowanie,

 

10 grudnia 2018 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.