Wczoraj Zespół ds. Polickiego Budżetu Obywatelskiego przyjął protokół z weryfikacji i opiniowania wniosków z propozycjami zadań. Z 46 wniosków, które wpłynęły w trakcie naboru, ze względu na braki formalne 9 wniosków odrzucono. Ponadto, ze względu na to, że dwa wnioski były tożsame, za zgodą ich autorów ustalono, iż głosowanie będzie odbywało się na jeden z nich – ten o wyższym koszcie szacunkowym. Łącznie policzanie będą mogli oddać swój głos na jeden z 36 projektów.

Wszystkie wnioski można pobrać na stronie /www.bo.police.pl/wnioski.html, natomiast protokół zespołu z weryfikacji i opiniowania wniosków jest dostępny do pobrania - pobierz PDF

Głosowanie na zakwalifikowane wnioski odbędzie się od 15 do 29 czerwca 2015 r. 

Zakończył się nabór wniosków do Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Termin minął 30 kwietnia. Mieszkańcy zgłosili aż 46 projektów, z czego aż 33 – w ciągu ostatnich czterech dni. Teraz wnioski będą weryfikowane przez zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Protokoły z ich weryfikacji zostaną udostępnione  mieszkańcom najpóźniej 5 czerwca br.

Od 15  do 29 czerwca będzie można głosować na wybrany wniosek. Wyniki poznamy 7 lipca 2015 r.

18 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W jego trakcie wybrano przewodniczącego, którym został Jakub Pisański oraz opracowano zasady oceny formalnej wniosków i sposób opiniowania projektów przez Zespół. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w  skład zespołu wchodzą:

1) Jakub Pisański – zastępca burmistrza Polic,
2) Janusz Zagórski – skarbnik Gminy Police,
3) Agnieszka Komor – sekretarz Gminy,
4) Aneta Soprych – naczelnik wydziału rozwoju i funduszy pomocowych,
5) Krzysztof Kuśnierz – naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego,
6) Maciej Usewicz – zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-prawnego,
7) Elżbieta Jaźwińska – radna Rady Miejskiej w Policach,
8) Wiesław Gaweł – radny Rady Miejskiej w Policach,
9) Krystian Kowalewski - radny Rady Miejskiej w Policach,

Informujemy ponadto, że do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek z projektem do Polickiego Budżetu Obywatelskiego.

Po wielu miesiącach przygotowań – Gmina Police startuje z Polickim Budżetem Obywatelskim. To od dawna oczekiwany program, który ma na celu umożliwienie Państwu uczestniczenia w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu Gminy. Pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali procedury, dzięki którym do Państwa rąk trafi milion złotych, z przeznaczeniem na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach samorządu gminnego na rok 2016. Wszystkie techniczne szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.bo.police.pl oraz w broszurach i na ulotkach. W razie jakichkolwiek wątpliwości – podajemy tam numery telefonów do naszych pracowników, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, dotyczące tego programu. 

Czytaj więcej... 

 

 

TERMINY

1 maja – 16 lipca 2017 r.
– składanie wniosków z propozycjami zadań,

17 lipca – 10 września 2017 r.
– weryfikacja złożonych wniosków przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego,

11 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin ogłoszenia regulaminu losowania miejsc na karcie do głosowania oraz udostępnienia protokołu z weryfikacji zadań,

18 września 2017 r.
– najpóźniejszy termin publicznego losowania miejsc na karcie do głosowania,

25 września - 13 października 2017 r.
– głosowanie,

20 października 2017 r.
– ogłoszenie wyników głosowania.